🎊El text teatral🎊

EL TEATRE COM A ESPECTACLE:
El teatre és la representació, damunt d’un escenari i davant d’un públic.

L’espai: S’ha d’escollir l’espai, perque no és el mateix un teatre grec o un a la italiana.

L’escenografia: Son els elements de la creació del ambient: el vestuari, el maquillatge, l’attrezzo o objectes complementaris.

La companyia teatral, esta formada per el director, l’escenògraf, els actors, ens tècnics, etc.

EL TEXT TEATRAL, UN TEXT LITERARI DIALOGAT:
En les creacions teatrals, el text pot ser més o menys important. En algunes obres es l’imita a un guió a partir del qual els actors improvisen.

La majoria d’obres parteixen d’un text literari dialogat, en prosa o en vers.

Un acte: és una part del desenvolupament de la història.

Una escena: es caracteritza per la presència de diversos personatges.

Intervencions:
Diàleg: és una successió de repliques entre diversos interlocutors.

Monòleg: és una intervenció solitària, llarga i el personatge reflexiona.

Apart: intervenció que un personatge determinat diu perquè la pugui sentir el públic però no pas la resta de personatges.

Els textos estan impresos en diferents menes de lletres: la rodona, les majúscules i la cursiva.

A continuació teniu el video de la teoria del text teatral.

Teoris interactiva, visual amb algun exemple famós, sense risc de plagi.